Historie

Door Jan Laan, Fred van Kesteren en Hendrik Jan Kiers:

Voor het begin van de WAMPEX moeten we terug naar 1976. Het gemeentebestuur van Opsterland vond het een leuk idee dat voor de burgers een nachtelijke wandeltocht zou worden georganisserd. Reinder de Vries heeft in verband met zijn cursus ‘recratiesport-leider A’ de eerste ‘Opsterlandsche’ WAMPEX georganiseerd. De tweede WAMPEX werd georganiseerd door de sportcommissie waarbij Reinder de Vries weer meedeed, nu als post.  In 1978 werd de organisatie overgenomen door Jan Laan, toen werkzaam op de afdeling Welzijn. De gelederen werden versterkt door de komst van Fred van Kesteren in 1980. Samen hebben zij de schouders er goed onder gezet en  groeide het evenement uit tot ongeveer 500 deelnemers. In die jaren werd de WAMPEX verdeeld over 2 avonden. 

De tocht werd altijd gehouden op de twee laatste vrijdag-avonden van de maand november. Nadat de Gemeente Opsterland zich terug trok uit de organisatie richtten de organisatoren de Stichting “Opsterlandse Wampex” op waarbinnen de activiteiten werden voortgezet. Omstreeks 1985 jaren werd door de toenmalige PTT verzocht of zij ook mee konden doen. Mede daardoor werd het WAMPEX- gebeuren steeds grootschaliger en groeide het aantal deelnemers tot circa 1000.
Het zijn inmiddels allang niet meer alleen bewoners van de gemeente Opsterland. De deelnemers komen uit het hele land. Jan Laan en Fred van Kesteren hebben de WAMPEX 25 keer geörganiseerd. De 25e WAMPEX wordt in de zomer van 2000 gehouden in België. Daarna zetten zij hun activiteiten kleinschaliger voort in Wampex-Outdoor V.O.F.

Na de 24e WAMPEX (november 1999) is de organisatie overgenomen door een nieuw opgerichte stichting:

STICHTING WAMPEX NEDERLAND
Deze stichting is opgericht door Hendrik Jan Kiers in februari 1999.
De stichting handelt, sinds de opheffing van de oude Stichting Opsterlandse Wampex, ook onder de naam ‘Opsterlandse Wampex’

In de jaren vanaf 2000 groeide het aantal deelnemers door naar een maximum van ongeveer 1450 in 2005.
Daarna liepen de deelnemersaantallen jaarlijks licht terug tot 1250 deelnemers in 2011. 
Met een flyer campagne en het toevoegen van meer ‘entertainment’ in de route groeide de animo binnen één jaar weer naar ruim 1600 in 2012 en met pieken tot 1700 personen in de jaren er na.
Deze aantallen zijn mogelijk gemaakt door de starttijden te verdichten tot een onderlinge afstand van 5 naar 4 minuten en het aantal startmomenten uit te breiden naar gelang de lengte van de nacht het toelaat. We accepteren daarbij dat de eerst startende en laatst finishende groepen een uurtje in daglicht lopen. 
De organisatie gaat momenteel uit van 300 startplekken door bij WAMPEX I, II en III respectievelijk 90, 100 en 110 starttijden vrij te geven. 

Het huidige bestuur bestaat uit:
Hendrik Jan Kiers (voorzitter en organisator sinds 1999)
Martie van der Veer (secretaris  sinds 2016)
Jantsje van der Wier – Hiemstra (penningmeester sinds 2012)
Anne Brouwer (lid sinds 2007) en
Jacob de Vries (lid sinds 2016)

 

Reacties zijn gesloten.