Historie

Door Jan Laan, Fred van Kesteren en Hendrik Jan Kiers:

Voor het begin van de WAMPEX moeten we terug naar 1976. Het gemeentebestuur van Opsterland vond het een leuk idee dat voor de burgers een nachtelijke wandeltocht zou worden georganisserd. Reinder de Vries heeft in verband met zijn cursus ‘recratiesport-leider A’ de eerste ‘Opsterlandsche’ WAMPEX georganiseerd. De tweede WAMPEX werd georganiseerd door de sportcommissie waarbij Reinder de Vries weer meedeed, nu als post.  In 1978 werd de organisatie overgenomen door Jan Laan, toen werkzaam op de afdeling Welzijn. De gelederen werden versterkt door de komst van Fred van Kesteren in 1980. Samen hebben zij de schouders er goed onder gezet en  groeide het evenement uit tot ongeveer 500 deelnemers. In die jaren werd de WAMPEX verdeeld over 2 avonden. 

De tocht werd altijd gehouden op de twee laatste vrijdag-avonden van de maand november. Nadat de Gemeente Opsterland zich terug trok uit de organisatie richtten de organisatoren de Stichting “Opsterlandse Wampex” op waarbinnen de activiteiten werden voortgezet. Omstreeks 1985 jaren werd door de toenmalige PTT verzocht of zij ook mee konden doen. Mede daardoor werd het WAMPEX- gebeuren steeds grootschaliger en groeide het aantal deelnemers tot circa 1000.
Het zijn inmiddels allang niet meer alleen bewoners van de gemeente Opsterland. De deelnemers komen uit het hele land. Jan Laan en Fred van Kesteren hebben de WAMPEX 25 keer geörganiseerd. De 25e WAMPEX wordt in de zomer van 2000 gehouden in België. Daarna zetten zij hun activiteiten kleinschaliger voort in Wampex-Outdoor V.O.F.

Na de 24e WAMPEX (november 1999) is de organisatie van de ‘grote’ WAMPEX overgenomen door een nieuw opgerichte stichting:

STICHTING WAMPEX NEDERLAND
Deze stichting is opgericht in februari 1999.
De stichting handelt ook onder de naam ‘Opsterlandse Wampex’

Het huidige bestuur bestaat uit:
Hendrik Jan Kiers (voorzitter)
Jantsje van der Wier – Hiemstra (Secretaris / penningmeester)
Anne Brouwer en
Jaap van der Vegte

Voor een plaats in de organisatie moet je eigenlijk ‘prettig gestoord’ zijn. Gelukkig staan er elk jaar weer zo’n 40-50 vrijwilligers klaar om de tocht te bedenken, uit te zetten en mede te begeleiden. Ook maakt de groep elk jaar nieuwe drijvende opstellingen om watergangen over te steken.

Als je belangstelling hebt om aan te sluiten bij de vrijwilligersgroep, meldt je dan via info@wampex.nl Het is wel handig als je in de regio Drachten – Bakkeveen – Beetsterzwaag woonachtig bent.

 

Reacties zijn gesloten.