Reglement

De eerste van 3 WAMPEX-en in een jaar (WAMPEX I) is traditioneel de wedstrijdavond.
Op WAMPEX I kan er worden gestreden om de Autobedrijf Wagenaar Wisselbokaal. Omdat de verschillen soms klein zijn is er een nauwkeurig reglement opgesteld opdat er altijd een reglementaire winnaar bekend kan worden gemaakt.

Het reglement bevat daarnaast onder andere gedragsregels en artikelen om teams die zich misdragen onmiddellijk te kunnen verwijderen van de WAMPEX en uit te sluiten van toekomstige deelname.  Ook bevat het reglement belangrijke artikelen uit de Flora & Faunawet.

Het reglement dateert van 2001 en is in de afgelopen jaren regelmatig op diverse kleine onderdelen herzien.

De versie die ten tijde van opening van de inschrijving op de website wordt gepubliceerd is van toepassing voor de WAMPEX die daar op volgt. Wijzigingen die noodzakelijk zijn voor de voortgang van het evenement worden doorlopend toegepast.
Het huidige reglement is aangepast in mei 2016 op last van de meewerkende eigenaren.
Toegevoegd is het totaalverbod om huisdieren (met name honden) mee te nemen op WAMPEX, in verband met de mogelijke verspreiding van de bacterie Neospora Caninum, die vruchtbaarheidsproblemen bij vee kan veroorzaken.

Klik hier om het reglement te downloaden

Reacties zijn gesloten.