2006 – Ins en outs

Hier volgt en overzicht van alle routes en letters van WAMPEX 2006.

Route 1: Krimpende Windroute

Verlaat het gebouw… via de nooddeur aan de Lauwersmeerzijde. Velen hadden dat direct door. Niet iedereen! Vervolg met krimpende wind om het gebouw en zoek de eerste post: A. De post met de boekjes zat in een van de slaapzalen en is vrij snel door iedereen gevonden. Wie de verkeerde deur uitliep en dan met krimpende wind rondom het gebouw liep miste (zeer waarschijnlijk) letter 1 die vlak bij de juiste deur was bevestigd.

Route 2: Gespiegelde route:

Een korte route om het terrein van De Lauwer te verlaten tot “fietspad”. Velen hebben letter 2 gemist die bij deze route aan de steiger was bevestigd.

Route 3: De Gezellige Waxineroute

Een korte route, uitgezet met enigszins flakkerende lichtjes tot memorie 1: het informatiebord van Gemeente De Marne. Onderweg hing letter 3.

Route 4: Oleaatroute

Deze route was verstrekt bij de start. Velen hadden moeite het begin van deze route goed op te pakken en liepen daardoor in de richting van Camping Lauwersoog. De meesten hebben uit eigen beweging toch de draad weer goed weten op te pakken. Een enkeling had een tipje van de organisatie nodig.

Route 5: Bruggenroute

Voor zover wij weten zijn hier (op één groep na) geen onoverkomelijke problemen geconstateerd. In totaal volgde de route over 3 bruggen: eerst de brug in het fietspad over de zg. Bananensloot, de grote loopbrug over de N361 (memorie 2) en onze zg. ‘Brouwers Bridge’ (dd. 2004 Made by Anne Brouwer CS). Deze laatste drijfbrug was dit jaar overigens voorzien van enkele korte polsstokken om de oversteek wat te vereenvoudigen.

Route 6: Onmogelijke windrichtingenroute

Om toch weer wat nieuwe routevormen te creëren had de organisatie dit jaar de kompasroos ietwat uitgebreid door steeds de tussenliggende windrichtingen weer op te delen in steeds specifiekere richtingen zoals ook OOOZO. Hoewel deze laatste richting niet in de windroos stond genoteerd waren we er vanuit gegaan dat het systeem van verdelen duidelijk genoeg was om ook deze richting te kunnen bepalen.

Route 7: Kentekenplaatroute

De kentekenplaatjes volgen tot “Z” was niet zo moeilijk en we gaan er ook vanuit dat iedereen dat goed heeft volbracht. Letter 5 hing hier.

Route 8: Kleintje Kompasroute

De kleine kompasroute leidde van de “Z” naar memorie 3, de omhoog staande slagboom.

Route 9: De doorsteek moest redelijk nauwkeurig worden volbracht. Wie overigens afweek naar links of rechts kon veelal de reflectorroute ook vinden.

Route 10: Witte of Rode route

De reflectorroute was goed te volgen dit jaar. Alleen op de laatste avond was een grote houtzaag machine gevaarlijk dicht bij onze route aan de gang. Gelukkig hebben we de machinist weten te overtuigen van de risico’s en heeft hij een ander gedeelte van het bos opgezocht om diverse bomen te rooioen. Letter 6 hing hier.

Route 11: Europese route

Een korte Europese route, met letter 7, door een klein naaldbos perceel was goed te volgen en heeft geen problemen opgeleverd.

Route 12: Klokkenroute Druk was het ook dit jaar op de klokkenroute. Niet iedereen wist dat je moest beginnen met 12:16AM. We hebben vele opmerkingen gekregen over de notatie van dit tijdstip maar de aanduiding 0:16u bestaat niet in combinatie met AM/PM. E.e.a. kan worden nagelezen op de engelse Wikipedia. De tijdstippen 12:00AM en PM bestaan zelfs, dus dat biedt weer voldoende mogelijkheden voor een volgende keer. Letter 8 hing vlak voor de splitsingen waar men terug moest. Letter 9 hing als extra steuntje in de rug even verderop op de route.

Route 13: Grote kompasroute

Op het routekaart (elders op deze website) kan de doorsteek van route 13 goed worden herkend. Wie teveel naar rechts afweek kwam in het verkeerde bos terecht en dan duurde het wel even voor het kentekenplaatje gevonden was. Verder gaf deze route geen problemen. Letter 11 hing in de eindfase van deze route.

Route 14: Fryslan Bopperoute

Een Friese route in het Grunniger Laand. De Pompebleden waren eerder dit jaar netjes uitgezaagd, beschilderd en beplakt met reflecterende folie door Johan van der Galiën (15), die inmiddels een vaste rol heeft bij de klusserij voor de WAMPEX. Vorig jaar maakte hij de damstenenroute en dit jaar dus de Pompeblêden. Ook de nieuwe hartjesroute is door hem gemaakt. Bij de Pompeblêden hing letter 12.

Route 15: Flipporoute

Om het niet te lastig te maken eindigde de Fryslan Bopperoute bij een Z en moest dan eerst het zandpad een eindje worden gevolgd tot voor een splitsing. Op deze manier konden de Flippo’s goed worden toegepast.

Route 16: Blauwe Knooproute

Iedereen zal wel geweten hebben wat de bedoeling was in deze route. Letter 13 hing bij de goede doppen. Er waren niet veel groepen die letter 14 hadden genoteerd. Deze hing namelijk bij de bierdoppen. Ook alcoholvrij bier hoorde niet bij de Blauwe Knooproute. Vakje 14 moest dus niet worden ingevuld op de wedstrijdkaart.

Route 17: Coördinaatroute

Een vrij simpele coördinaatroute dit jaar. Om niet teveel andere groepen tegen te komen op een zelf gekozen route naar de post hadden we een letter op het smalle paadje naar post B gehangen. Op deze manier wisten we zeker dat iedereen via die weg de post zou benaderen. Wat de letter betreft: dat was een weggevertje. Wie deze letter (15) niet op de kaart heeft ingevuld moet maar eens bij zichzelf te rade gaan. Bij post B moest een watergang worden overgestoken met behulp van een klimnet dat als een touwbrug was opgehangen.

Route 18: Kris kras route

In deze route moest secuur kompas gelezen worden. Verder hebben we niet veel problemen gehoord over deze route. Aan de spoorvorming te zien was niet iedereen gecharmeerd van onze mooie loopbrug in de brede sloot want vele deelnemers zijn omgelopen. De route eindigde bij post C waar een brede watergang (50-60m) moest worden bedwongen in fraaie bootjes: de kuubsboten genaamd, omdat ze gemaakt zijn van vaten van 1m3.

Route 19: Deze route leidde via het fietspad en enige oevers naar een evenwichtsbalk

Route 20: Kleintje spoorzoeken. Deze route was bevestigd op een evenwichtsbalk over een sloot nabij het oefendorp Marnehuizen. Iedereen heeft natuurlijk de spoorlijn kunnen vinden.

Route 21: Via de spoorlijn, de overweg en het station naar ‘dood spoor’. Het einde van de spoorlijn was als memorie op de startborden aangegeven. Vanaf daar een doorsteekje naar enige straatnaambordjes. Via een loopbrug over het brede kanaal door het dorp kon de ingang van de riolering worden gevonden. Deze ‘topattractie’ zat ook dit jaar weer in de WAMPEX en wordt nog altijd door velen erg gewaardeerd. Het eindpunt was weer de kelder van het gemeentehuis waar post D zich had verschanst. Hier werd met behulp van een computer een fraaie presentatie weergegeven: een Police Academy Examen moest worden afgelegd als route 22.

Route 22 Volg de fine young cadets tot een verkeersbord ‘gevaarlijke kruising’. Velen hebben niet het juiste spoor gevolgd, zij liepen via het spoor met de instructeurs. Deze groepen hadden de verkeerde letter 18 op de kaart.

Route 23: Deze route liep langs het kanaal naar de grote Bailey Brug die als memorie bij de start was aangegeven. Halverwege deze route zat ook een brug maar dat was natuurlijk niet de goeie.

Route 24: Kleintje doorsteek. Deze vlakte moest secuur volgens kompas worden bedwongen. Wie dat niet nauwkeurig genoeg deed kon even zoeken naar het kentekenplaatje. Toch hebben verreweg de meesten dit op eigen kracht gevonden. Enkele groepen meldden op de tweede avond dat dit plaatje was weggehaald maar dat was niet het geval. Deze groepen hebben het plaatje dus niet kunnen vinden. Dit resulteerde wel in een aantal uitvallers op de betreffende avond. Zij kwamen net niet meer tot aan de chocopost.

Route 25: Spinnenwebroute

De spinnenwebroute leidde door een gedeelte van het onoverzichtelijke Vlinderbalgbos met zijn vier- vijf- en zessprongen. Letter 19 hing als steuntje aan het pad na de zessprong. De spinnenwebroute was dit jaar uitgevoerd als een opgevouwen striproute. Het was aan de groepen zelf om dat uit te vissen deze keer.

Route 26: Kleintje Oleaat

De oleaatroute leidde de route in overwegend zuidelijke richting het Vlinderbalgbos weer in. Hierbij was de doorwaadbare plaats (die al eerder in vorige WAMPEX-en zat) weer opgenomen.

Route 27: Striproute

De grote striproute was voor de groepen A en B verschillend. Op beide route varianten hing letter 20. De route eindigde bij post E. Hier moest een waterpartij worden overgestoken met behulp van een constructie van balken en surfplanken.

Route 28: Maantjesroute

De route vervolgde via de oever van de brede slenk door Vlinderbalgbos, via enige zandpaden naar de slagboom. Het was een duidelijke keus van de organisatie om juist deze slagboom in de route te betrekken om dat dat een van de weinige punten was, waar de taxibus de route kon benaderen.

Route 29: Bedwing de vlakte… dat stond in het boekje. Maar velen liepen langs het pad, langs de grote weg, langs de brede sloot die het terrein omringd…. Allemaal fout. De enige juiste manier was het opzoeken van de vlakte en dan de koers nauwkeurig uitzetten en lopen tot de chocopost, post F. De post was overigens duidelijk zichtbaar dus zo ingewikkeld was het nou ook weer niet.

Route 30: PC route

De PC route was in omgedraaide vorm bij de start verstrekt in de PC presentatie en zorgde hier en daar wat voor problemen. De meeste problemen ontstonden als groepen (bij fietspad rechtsaf) het fietspad te lang bleven volgen. Letter 21 hing op deze route.

Route 31: Hartjesroute

De hartjesroute was duidelijk zichtbaar en kort. Vanaf de kruising kon het eerste hartje duidelijk worden waargenomen. Letter 22 hing op deze route. De route eindigde bij post G. Hier moest met behulp van stevige vlotten de grote slenk in Marnebos worden overgestoken (ca. 100m). Hoewel dit al voor de derde keer werd toegepast in de WAMPEX was er dit jaar voorzien in een reddingboot voor het geval dat…

Route 32: Simpele route

De route was alleen simpel als hij correct werd ‘omgekeerd’. Niet iedereen paste de 130m nauwkeurig genoeg af en dan was het wel even zoeken naar het smalle bospaadje.

Route 33: Geconserveerde route

Een lange conservenroute dit jaar met enkele scherpe knikken er in. Letter 23 hing op deze route. Hoewel de blikjes bij regenachtig weer niet altijd even duidelijk zichtbaar waren, zijn hier geen problemen opgetreden. De route eindigde bij een memorie. Er waren vele betonpaaltjes op dat punt maar wie de memorie goed had nagetekend kon het eindpunt niet missen.

Route 34: Zoek je rot route

Via enige ANWB borden kon de route worden vervolgd langs de Lauwersmeer-oever. Letter 24 zat op een punt (aan de waterlijn) en velen hebben deze gemist. De route eindigde bij post H.

Route 35: Het wad zat route Hoewel deze route niet uit de Waddenzee hoefde te worden gehaald, was het wel een aardige wadlooproute. De post moest worden verlaten in NO richting en dan kon het begin van de volgende route worden gezocht.

Route 36: Geel zwarte route

De geel zwarte lintjes waren soms moeilijk zichtbaar maar over het algemeen goed te volgen. Wie na de eerste lintjes te ver rechtdoor liep kwam op het parkeerterrein uit. Wie het begin goed volgde maar te lang op het pad bleef kon ook geen lintjes meer vinden. De route ging enigszins kris kras aan het begin maar volgde later een brede sloot of slenk langs de Strandweg.

Route 37: Kruispuntenroute

De kruispuntjes spraken voor zich. Na de laatste post worden over het algemeen geen lastige routes meer toegepast want als organisatie wil je niet dat mensen in de eindfase nog gaan verdwalen. Vanaf de laatste kruising wees de pijl schuin het bos in. Daar kon het begin van de volgende route worden gevonden.

Route 38: Kentekenplaatjesroute

De kleine kentekenplaatjes waren uitgezet in het Lauwersoogbos. Letter 26 hing hier.

Route 39: Witte route Met witte schroeven (die bij regenachtig weer lastig te zien waren) was het vervolgtraject uitgezet. Letter 27 hing op deze route.

Route 40: Videoroute

Wie goed had opgelet kon de route goed vervolgen vanaf de kruising met het bankje al hing de ‘Z’ wel op een andere plek dan waar de proeflopers op de video het bos uit kwamen. Omdat het aantal lastige punten in de WAMPEX gering was heeft de organisatie dit zo gelaten. Iedereen kon duidelijk zien hoe het verharde pad werd overgestoken en het onverharde pad werd belopen. Letter 29 hing in de eindfase van deze route als bevestiging dat de route goed was volbracht.

Route 41: Laatste loodjesroute

De laatste routes leidden via enige onverharde paden en uiteindelijk een fietspad naar memorie 1 uit route 3. Vanaf hier kon de finish worden gezocht. In de eindfase hingen verder geen letters meer.

Reacties zijn gesloten.