2004 – Verloop 12 november

Vrijdag 12 november stond geheel in het teken van de strijd tegen de elementen. Dit gold zowel voor de deelnemers als voor de opbouw-ploeg van de organisatie. ‘s Ochtends verloren we tijd door een mankement aan de vlotten (waardoor een van de bouwers een nat pak haalde) waardoor we tijdelijk over te weinig voertuigen beschikten. Het opbouwen van post D vergde meer tijd dan verwacht omdat deze opdracht voor het eerst werd opgebouwd. Al deze zaken konden binnen de tijdsplanning worden volbracht. Er werd in allerijl begonnen met het opbouwen van de chocopost. Alle beschikbare mobiele mensen werden opgeroepen om te assisteren bij deze bouw. In het heetst van de strijd tegen de harde wind hingen alle acht mannen aan de chocopost om te voorkomen dat deze weg zou waaien. Om schade en ongelukken te voorkomen is de tent zo goed en zo kwaad als het ging weer in de kisten verdwenen en hebben de dames die de post zouden bemannen de groepen in hun auto opgewacht. De puzzelopdracht moest doorgang vinden omdat anders de route niet compleet was.

Door het tijdverlies bij de chocopost (meer dan anderhalf uur) was de opdracht bij post F niet op tijd klaar. Hierdoor hebben enige vroege groepen moeten omlopen. De in de haast opgebouwde opdracht is later op de avond nog een keer onklaar geraakt en hersteld. De opdracht bij post H was eveneens niet op tijd klaar en ook hier hebben enkele vroege teams de opdracht niet kunnen uitvoeren. De letter bij deze opdracht is dan ook niet meegenomen in de klassering. De letter 13 (bij post C) is ook niet meegerekend omdat één van de groepen zo aardig was geweest om de opstelling uit te zetten waardoor een aantal groepen de codeletter niet konden vinden. Wij zullen in de annalen van post C duiken om uit te zoeken welke groep dat geweest is. Zij kunnen er op voorhand vanuit gaan dat ze uit de einduitslag zullen worden geschrapt, voor het leven worden uitgesloten van deelname en dat ze met naam en toenaam op deze site zullen worden vermeld.

In de eindfase is een groep zo aardig geweest een wit paaltje weg te halen waardoor vele groepen aan het dwalen zijn geweest. Gelukkig kon het door de organisatie worden hersteld maar het kwaad was al geschied en veel groepen hebben nutteloos lopen zoeken. Erg jammer dat dit soort dingen gebeuren. Waarschijnlijk kan niemand van de deelnemers zich voorstellen hoeveel werk het is om op (met name de eerste) vrijdag alles op te bouwen, te checken en te blijven volgen. Wij kunnen met onze grote groep het werk net aan en als de eigen deelnemers de boel gaan saboteren “breekt het ons bij de handen af”. Wij kunnen hier helaas niets tegen doen. Aan de hand van de lijst van post H kunnen we wellicht achterhalen welke groep dit paaltje heeft weggenomen. Die dit leest verzoek ik om mij het groepsnummer te e-mailen en of de route wel of niet compleet was.

De tocht is verder goed verlopen en wij mochten goede reacties ontvangen. Wat alle verdere tegenslag betreft: volgende keer beter.

Hendrik Jan Kiers

 

Reacties zijn gesloten.