2004 – Verloop 26 november

De laatste WAMPEX-vrijdag begon evenals de vorige twee rond 7:00uur. Tegen acht uur vertrok iedereen vanaf zijn eigen huis naar De Lauwer. Tussen 8:30 en 9:00uur kwam iedereen daar aan. Na een bakje SenSeo vertrokken drie man met de twee Patrols naar de kazerne. De trekker startte weer niet uit zichzelf maar kon vlot aan de gang worden gebracht met een van de Patrols. De logistieke man en chauffeur van de Wampex – Hendrik Kiers – gaf deze laatste vrijdag aan in welke volgorde de wagens moesten worden ontladen. Bij de opruimactie na deze laatste WAMPEX zou alles bij het opladen meteen gereed moeten zijn voor het transport naar Bakkeveen.

Alle anderen splitsten zich op. Een tweetal moest de vlotten bij Post A gereedmaken en de reflectorroutes checken, een tweetal ging de routes in het Lauwersoogbos checken en weer anderen gingen voorbereidingen treffen voor post H.

Rond half elf bevonden alle manschappen zich in het terrein en konden de vlotten bij de posten B en G worden opgebouwd. De harde kern van op- en afbouwers (Thys Taxi, Hendrik Case, Robert PK Suzuki, Jint M. vd Penningen, Jelle vd Patrol, Jan Fixut, Sape TurboTentBouwer, Ieme R. Vlotbouwer en ondergetekende) hebben geroutineerd alle opdrachten in een lange ochtend opgebouwd. Met uitzondering van het klimnet van post D en de touwbrug van post F die ‘s avonds pas werden gespannen waren we rond 14:00uur klaar met alles. Op naar de SenSeo en wachten op de groepen. Een goed gevoel om zo vroeg klaar te zijn.

Op deze laatste WAMPEX hadden we ook eindelijk de parkeerderij goed voor elkaar. Ondanks de instructies in de brief waren toch veel deelnemers op het parkeerterrein van Restaurant Het Booze Wijf gaan staan. De tweede avond hadden we dit duidelijker geblokkeerd en zochten de deelnemers hun parkeerplek op een van de grasvelden in de buurt. Ook dit was niet de bedoeling. Er mocht alleen geparkeerd worden op de met schelpen verharde terreinen. De beheerder van de camping heeft er gelukkig geen gevolgen aan verbonden. De laatste avond heeft de organisatie een compleet mini-verkeerspark ingericht om de deelnemers dan maar zelf te begeleiden naar de bedoelde parkeerterreinen.

De WAMPEX verliep voorspoedig. Alleen waren de eerste 15 groepen waarschijnlijk wat trager dan gemiddeld want alle posten kregen hun eerste groep zo’n 30-45minuten later binnen dan gepland. Het veld schoof dus wat in elkaar wat als gevolg had dat er op een gegeven moment een massa van 10 groepen heel dicht op elkaar zat wat tot enig oponthoud leidde bij de posten F en G. Een aantal groepen heeft niet willen wachten op hun beurt en is omgelopen. Dit is dit jaar niet aangetekend door de posten maar dat zal volgend jaar niet weer het geval zijn. Voor het niet uitvoeren van een opdracht zal dan per groep of per persoon tijd worden bijgeteld. Het is namelijk niet zinvol om om te lopen want dan staan er bij de volgende post ook teveel groepen tegelijk en moet er toch weer gewacht worden. Bij een evenement met meer dan 80 groepen die om de vier minuten starten is plaatselijk oponthoud onvermijdelijk.

Omdat er geen defecten waren aan de opdrachten en er nagenoeg geen dwalende groepen waren was het een rustige nacht voor de organisatie. Dit bood aan de mobiele posten royaal de kans om familie, vrienden en bekenden even te laten proeven aan het evenement. De Patrols waren tot aan het dak volgepropt met nieuwsgierige wampextoeristen en deze konden dan ook gezellig even op alle posten kijken. Een aantal bezoekers heeft het riooltraject af mogen leggen. Dit was zondermeer de meest bijzondere en ook meest besproken route/opdracht van deze WAMPEX.

Nadat de laatste groep is vertrokken rond 22:00uur zijn de voorbereidingen getroffen om de hele route en alle opdrachten op te ruimen. De groep die post C bemande heeft het hele traject van de start tot post C opgeruimd: Petje af! De routes tussen post C en H konden grotendeels met de auto’s worden gecheckt. Bijzonder in deze WAMPEX was de volledige afwezigheid van de bekende Wampies en Fout-wampies! Ondanks de afwezigheid van deze logootjes zijn er nagenoeg geen groepen verdwaald. De routebeschrijving was dus blijkbaar niet lastig (genoeg). Daarnaast was dit een van de kortste routes van de afgelopen 5 jaar.

Rond 8uur was alles opgeruimd, ingepakt en opgeladen. De organisatie heeft een paar uurtjes geslapen in een van de zomerhuisjes van De Lauwer. Rond 11:30uur zijn we teruggereden. Daar moesten drie auto’s en een aanhanger worden uitgeladen en schoongemaakt. Op de namiddag was alles aan de kant (of nee.. alles staat nog in de garage..) en hebben we het bijltje erbij neergegooid. De finish-administratie en de wedstrijdkaarten liggen nog op dezelfde plek als waar we ze zaterdag hebben achtergelaten. Maandagavond zal ik deze nakijken en ik hoop de uitslag dinsdagochtend te kunnen publiceren.

Afsluitend kan ik meedelen dat we buitengewoon tevreden zijn over de afgelopen WAMPEX. Geen klachten van beheerders, omwonenden, militairen en/of politie. Geen ongelukken of gewonden. Veel goede reacties en bedankjes en al een heel aantal leuke verslagen. In de komende week zullen we zoveel mogelijk van dit materiaal publiceren. Als er nog leuke (digitale) foto’s gemaakt zijn ontvangen we die ook graag. Helaas hebben we van de afgelopen WAMPEX zelf geen foto’s kunnen maken.

We zijn alweer bezig met de WAMPEX van volgend jaar. Dat wordt de 30e(!!) WAMPEX. We hopen er dan (weer) iets bijzonders van te maken.

Als u heeft meegedaan aan de WAMPEX van 2004 dan ontvangt u over enige tijd automatisch bericht.

Graag tot volgend jaar.

Hendrik Jan Kiers

voorzitter

Reacties zijn gesloten.